MUQADDIMAH

Hedonisme dalam bahasa Yunani, hedone bermaksud kegembiraan, kesenangan, atau kenikmatan. Secara mudahnya, pengertian hedonisme adalah suatu fahaman atau yang diwujudkan dengan gaya hidup yang menjadikan kenikmatan atau kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam hidup. Hal ini sesuai dengan falsafah etika hedonisme yang berpandangan bahawa kenikmatan atau kesenangan adalah realiti kehidupan yang tidak perlu dihindarkan. Seorang penganut hedonisme cenderung menjadikan kesenangan merupakan tujuan hidupnya.

Pandangan ini tentunya berlawanan dengan ajaran Islam yang meletakkan batasan untuk mencapai kegembiraan, kesedihan atau kenikmatan dengan ikhlas dan sabar tanpa meninggal syariat serta menjalani hidup sebagaimana apa yang telah menjadi takdir dari sang pencipta.

Hedonisme merupakan fahaman yang dibawa oleh kaum non-muslim. Namun ianya bukanlah bermaksud seseorang manusia itu tidak boleh mencari kesenangan dan bahagia dalam Islam. Dalam firman Allah SWT berikut diterangkan mengenai pandangan Islam tentang kesenangan, kenikmatan dan kebahagiaan yang berbunyi sebagai berikut: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Itulah keberuntungan yang besar”, (surah al-Buruj: 11).

BAHAYA HEDONISME DALAM ISLAM

Fahaman hedonisme memberi ancaman sekiranya budaya ini meresapi ke dalam diri seseorang muslim. Ia akan melibatkan ancaman kepada pegangan rukun Islam, rukun iman, dasar hukum Islam, tujuan beriman kepada Allah dan sumber syariat islam. Sebagaimana firman Allah SWT: Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”, (surah anNisa: 77).

Berikut adalah bahaya hedonisme dalam Islam:

1. Muncul Sifat Materialistik

Sifat keduniaan yang terkandung dalam fahaman hedonisme sudah pasti akan menyebabkan munculnya sifat materialistik pada individu yang menganutnya. Materialistik merupakan sifat yang memandang segala sesuatu berdasarkan kebendaan atau harta. Sifat ini sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasul. Sebagaimana dalam firman Allah berikut: “Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya Kami berikan kepada mereka balasan perkerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali Neraka dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan”, (surah al-Hud: 15-16).

2. Lebih Mementingkan Urusan Duniawi

Allah SWT mengisyaratkan keadaan kebanyakan manusia di dalam firman-Nya, “mereka hanya mengetahui yang lahir (nampak) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai”, (surah ar-Rom: 7). Jangkaan bahawa suatu masa akan datang di mana manusia lebih mementingkan sifat duniawi adalah tepat. Boleh jadi pada era moden ini telah berlaku satu demi satu.

3. Bergaya Hidup Mewah

Penganut hedonisme selalu menunjukkan kesan yang glamour dan mewah. Hal ini tidak lain adalah kerana mereka tidak mahu harta yang diperolehi itu tidak ditunjukkan kepada orang lain. Walhal, Rasullullah SAW mengajarkan umatnya agar hidup secara sederhana sebagaimana baginda bersabda: “Jauhilah gaya hidup bermewahan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang-orang yang bermewah-mewahan”. Sifat bermewahan ini juga akan membawa seseorang untuk cenderung bersifat dengan sifat sombong dan angkuh dengan harta kepunyaannya.

4. Ingin Selalu Dihormati

Individu ini ingin dihormati dan diberi perhatian yang lebih. Bagi mereka harta yang banyak merupakan kehormatan yang tertinggi. Semakin banyak hartanya, semakin dirasai perlu dihormati. Budaya inilah yang mula muncul ketika ini, di mana mereka yang memiliki pangkat dan kekayaan melimpah akan dihormati berbanding rakyat marhaen.

5. Menghilangkan Kepekaan Sosial

Tahukah anda bahawa bahaya dari hedonisme yang lain adalah dapat mengikis sifat kepekaan sosial. Mereka lebih cenderung untuk menjaga kepentingan diri sendiri serta enggan mengetahui apa yang dihadapi orang lain. Rasa hiba, kasih dan ukhuwah seolah-olah tidak wujud dalam diri mereka. Maka orang-orang yang seperti ini akan sangat di benci oleh Allah dan termasuk masyarakat sekitarnya.

6. Mengurangi Hubungan dengan Sang Pencipta

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahawa paham ini telah membuatkan individu mengejar urusan duniawi. Maka lama-kelamaan urusannya dengan sang pencipta akan terabai. Mereka akan mengejar kekayaan dan kejayaan dunia sebanyak mungkin sehingga tidak memiliki waktu untuk mengingati Allah apalagi beribadah kepadaNya.

PENUTUP

Akhir kata, bahaya fahaman hedonisme dalam Islam tentunya memberikan kita sebuah gambaran awal bahawa fahaman ini memiliki sudut pandang negatif yang membawa penyelewengan dari sudut akidah, ibadah, kontrak sosial dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita hendaklah selalu meningkatkan kadar keimanan setiap waktu dengan cara bersyukur dan selalu mengingati kuasa Allah. Sesungguhnya rezeki, maut, dan jodoh telah ditetapkan oleh sang pencipta. Semoga artikel ini dapat memberi manfaat kepada anda semua.

Sekian, terima kasih.

Muhammad Nazhif bin Mohd Razif,

Kuliah Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar.

Sumber: -http://pengertianahli.id/2015/01/pengertian-hedonisme-apa-itu-hedonisme.html -https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/bahaya-hedonisme-dalam-islam

Muat turun PDF Risalah Fajar Jumaat siri 458

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

keyboard_arrow_up