HARDWARE, SOFTWARE & BRAINWARE

Umumnya pada zaman kini, kita semua mengetahui bahawa PC atau komputer sangat berguna bagi kehidupan kita. Komputer dapat digunakan untuk berkomunikasi, penggunaan khusus seperti dalam bidang kedoktoran dan bidang Sains. Setiap alat pasti terdiri daripada dasar atau komponen untuk membangunkannya. Begitu juga dengan sebuah komputer yang memiliki asas untuk membangunnya. Komponen utama pada sesebuah komputer ada tiga, iaitu hardware, software dan brainware. Berikut penjelasan mengenai ketigal-tiga asas/komponen tersebut:

Pengertian hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fizik. Jadi, rupa secara fizik dari komputer dapat kita sebut sebagai hardware atau perangkat keras. Contoh dari hardware adalah seperti berikut:

1. Input Hardware: Merupakan hardware yang digunakan untuk memasukkan (input) instruksi dari pengguna komputer (user). Contohnya adalah keyboard, mouse dan joystick.

2. Process Hardware: Merupakan hardware yang terdapat pada sebuah komputer untuk memproses masukkan/input dari pengguna. Contohnya adalah prosesor pada sesebuah komputer.

3. Output Hardware : Merupakan hardware yang digunakan untuk menghasilkan suatu proses (output) dari pengguna komputer (user). Contohnya adalah monitor, speaker dan printer.

Pengertian software atau perangkat lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital. Kebiasaannya disebut bahawa software merupakan komponen yang tidak dilihat secara fizik, tetapi terdapat dalam sebuah komputer. Contoh software adalah sebagaimana berikut:

1. Software System: Merupakan software yang digunakan untuk menghubungkan antara hardware dengan pengguna/user.

2. Application Software: Merupakan software yang dapat diaplikasikan untuk memenuhi keperluan pengguna. Contohnya adalah software aplikasi pejabat seperti Libre Office dan Microsoft Office.

Pengertian brainware atau perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Contoh dari brainware adalah programmer, netter (sebutan bagi orang yang sedang melakukan surfing di internet), dan orang-orang yang sedang menggunakan komputer.

Hubungan antara hardware, software dan brainware

Pengertian hardware, software dan brainware di atas tentu memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga-tiga komponen tersebut memiliki kaitan dalam mencipta sebuah komputer yang berguna.

Hardware tanpa software hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna kerana software dicipta untuk mengfungsikan komputer tersebut sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan.

Hardware dan software tanpa brainware hanyalah sebuah mesin yang tidak memiliki fungsi. Jadi, brainware atau pengguna merupakan salah satu elemen penting untuk mengoperasikan komputer supaya tercipta komputer yang memiliki fungsi dan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna.

Kesimpulan pengertian hardware, software dan brainware

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pengertian hardware, software dan brainware merupakan komponen penting untuk menghasilkan sebuah komputer yang memiliki fungsi yang berguna bagi manusia.

Wan Muhammad Luqman Bin Wan Hamidi,
Kuliah Ulum Islamiah, Universiti Al-Azhar.

Muat turunĀ PDF Risalah Multimedia siri 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *