KAITAN ANTARA DAIE DAN MEDIA

KAITAN ANTARA DAIE DAN MEDIA

1. Mencungkil sejarah media zaman Rasulullah SAW

Sebelum mengetahui mengapa media menjadi wasilah dakwah, lebih baik kita mengetahui apa itu media. Media adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi ke seluruh pelusuk dunia. Media juga telah digunakan semenjak zaman Rasulullah SAW iaitu dalam metode lisan dan tulisan. Kini media telah berkembang luas daripada lisan dan tulisan kepada metode yang semakin canggih dan pelbagai seperti video, audio, animasi dan grafik.

Media zaman Rasulullah SAW hanya terhad kepada orang tertentu sahaja dan kemungkinan ada yang tidak sampai dakwah Rasulullah SAW kepadanya kerana keterbatasan masa dan tempat. Metode lisan yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW juga terhad kerana dakwah tersebut hanya sampai kepada orang sekeliling sahaja, manakala orang yang tidak ada pada waktu tersebut tidak sampai dakwah kepadanya. Metode lisan ini hanya diaplikasikan apabila manusia berkumpul di pasar, di masjid atau di rumah para sahabat. Manakala, metode tulisan pula hanya sampai kepada orang tertentu sahaja iaitu melalui surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW.

Namun, dunia Islam hari ini telah pun berubah dan berkembang maju. Media yang digunakan untuk menyebarkan dakwah telah pun berubah menjadi lebih canggih. Media telah pun disambungkan ke seluruh pelusuk bumi tanpa sambungan wayar yang menghubungkan di antara manusia iaitu internet. Kini, pelbagai metode digunakan untuk menyebarkan dakwah dengan cara yang lebih cepat,  maju dan berkesan iaitu melalui media massa seperti Blog, Facebook, Twitter, Skype, Youtube dan banyak lagi.

2. Kenali metode dakwah untuk mad’u

Sebelum kita menyampaikan dakwah kepada mad’u, terlebih dahulu kita perlu mengetahui setiap metode yang akan digunakan dan sejauh mana keberkesanannya ke atas mad’u. Antara cara-cara untuk menguji metode yang berkesan adalah dengan mengenali mad’u melalui perkara yang diminati dan kecenderungannya dalam sesuatu perkara. Contohnya,  jika mad’u ialah seorang yang gemar membaca, maka kaedahnya adalah melalui penulisan. Manakala jika mad’u gemar menonton filem, rancangan-rancangan televisyen dan lebih tertarik dengan gambar-gambar, maka sampaikanlah dakwah melalui video grafik atau animasi.

Oleh itu, cara dakwah melalui media yang berkesan dapat diringkaskan kepada dua:

  1. Mengenali minat dan kecenderungan mad’u
  2. Menyampaikan dakwah menggunakan metode yang bersesuaian.

3. Syarat-syarat kepada para daie yang menggunakan media

Terma dan syarat bukan sahaja untuk sesebuah pekerjaan, tetapi media juga tertakluk dengan terma dan syaratnya tersendiri. Syarat ini dijadikan sebagai garis panduan kepada daie agar dakwah yang disampaikan tidak terpesong daripada matlamat yang sebenar. Antara syarat-syarat kepada para daie dalam menggunakan media untuk berdakwah adalah:

  1. Seorang daie hendaklah memperbetulkan niatnya dalam menyampaikan dakwah adalah semata-mata kerana Allah.  Sebagaimana tercatat dalam hadis arbain, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya:

    “Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat.”

    Ini menunjukkan bahawa niat itu penting dalam setiap amalan yang dilakukan. Apatah lagi dalam membawa agama Allah yang mulia ini. Benarnya niat menatijahkan yang baik,  jika sebaliknya ia akan menatijahkan sebaliknya juga.

  2. Perkara yang diterbitkan mestilah tidak menyalahi syarak kerana menyebarkan dakwah melalui media adalah sebagai taklifan fardu kifayah. Maka setiap perkara yang diterbitkan di media mestilah sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada orang lain dan tidak bersalahan dengan syariat Islam. Seterusnya, dakwah melalui media itu mestilah tidak mencetuskan pergaduhan,  perdebatan dan sebagainya. Malah menimbulkan wadah kesatuan umat melalui media dapat membuktikan bahawasanya agama Islam tidak jumud, malah semakin maju dengan teknologi-teknologi moden.
  3. Menguasai media dengan baik. Penguasaan media yang baik oleh daie dalam menyampaikan dakwah dapat membantu Islam untuk terus berkembang luas. Hal ini kerana manusia zaman kini lebih banyak menghabiskan masa dengan media seperti internet, televisyen dan lain-lain. Oleh itu, para daie perlu menguasai media sepenuhnya untuk menyampaikan dakwah kepada semua orang dalam pelbagai metode yang berkesan. Jika bukan umat Islam yang menguasai, maka orang bukan Islam lah yang akan menguasai dan menyebarkan dakyah-dakyah mereka yang menyebabkan umat Islam akan lebih jauh daripada ajaran Islam yang sebenar.

Akhir kalam, kita sebagai pelajar yang berpendidikan dan seorang daie yang bijak haruslah menguasai media agar mampu melakukan kebaikan dan mampu mencegah kemungkaran di alam maya. Jika bukan kita siapa lagi yang akan menguasai media ini? Ayuh kita sama-sama menjadi insan yang dapat memanfaatkan diri untuk agama dan ummah.

 

Disediakan oleh:
Azdah Khairatussyifa binti Mohd Nordin
Kuliah Usuluddin (Akidah dan Falsafah), Universiti Al-Azhar, Kaherah

Muat turun PDF Risalah Multimedia siri ke 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *