PENERANGAN

PATRIOTISME DALAM ISLAM

PATRIOTISME DALAM ISLAM CINTA TERHADAP TANAH AIR MENGIKUT GARIS PANDUAN ISLAM Islam amat menggalakkan umatnya untuk menzahirkan cinta terhadap tanah air. Bahkan al-Quran juga ada menyebut beberapa ayat yang berkaitan dengan kenegaraan seperti kewajipan patuh kepada pimpinan, syura dan hukuman…

DISKRIMINASI KAUM DAN SOLUSI ISLAM

DISKRIMINASI KAUM DAN SOLUSI ISLAM Kepelbagaian masyarakat merupakan satu lumrah bagi kebanyakan negara di dunia pada hari ni. Masyarakat yang terdiri daripada kelompok kaum, budaya dan agama yang berbeza menjadikan ia satu cabaran yang berpanjangan dalam mengurus kemajmukan sosial ini.…

KEPENTINGAN MEMPELAJARI SEJARAH

KEPENTINGAN MEMPELAJARI SEJARAH Sejarah berasal dari perkataan arab, شجرة yang bermaksud pokok. Pokok-pokok kehidupan umat terdahulu yang dirakamkan Allah di dalam al-Quran telah memberi gambaran jelas betapa pentingnya sejarah, sehingga menjadi topik perbahasan utama dalam kitab suci umat Islam dan…

POLITIK DALAM ISLAM

POLITIK DALAM ISLAM Mutakhir ini kita melihat umat Islam semakin mengambil berat berkenaan isu-isu politik. Hal ini kerana keperluan dalam mengetahui serta memahami politik semasa adalah satu tanggungjawab bagi mereka yang mengaku kasih akan negara. Oleh itu, kita memerlukan sebuah…

IDEOLOGI KOMUNISME

IDEOLOGI KOMUNISME Helaian Makalah Seputar Ideologi Komunisme Serapan ideologi asing telah lama memasuki ruang-ruang pemikiran masyarakat Islam dan penularannya telah berlaku secara halus menjarum tanpa disedari masyarakat Islam. Dalam sedar mahupun tidak, masyarakat Islam semakin memalingkan diri kearah menerima ideologi…
keyboard_arrow_up